Untitled Document
header

א-ב היסטורי

יאנג הוי והמתמטיקה הסינית
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 1, ינואר 2001
תיאור: מתמטיקה סינית, ריבועי קסם.

עומר כיאם
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001
תיאור: המאמר עוסק במתמטיקאי עומר כיאם ומכיל פעילות על משולש פסקל.

גוטפריד לייבניץ
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: המאמר עוסק בלייבניץ ומכיל פעילויות העוסקות בסדרות מספרים ובמשולש לייבניץ.

בנואה מנדלברוט
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור: המאמר עוסק במנדלברוט ומכיל פעילות על פרקטלים.

אמי נטר
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פבואר 2003
תיאור: המאמר עוסק באמי נטר ומכיל פעילויות העוסקות בחשבון מודולרי.

סימון סטווין
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר 2003
תיאור: המאמר עוסק בסימון סטווין ומכיל פעילויות על פאונים ונספח על שיטות לא עשרוניות.

רבי אברהם אבן עזרא (ראב"ע)
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ 2004
תיאור: המאמר עוסק באבן עזרא, מתייחס לספריו ומכיל חידת מספרים.

ג'ורג' פויה
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004
תיאור: המאמר עוסק בג'ורג' פויה, הוראתו וספרו.

פאפנוטי לבוביץ' צ'בישב
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005
תיאור: המאמר עוסק בצ'בישב שהיה מתמטיקאי, מורה ואיש חינוך.

ג'ירולומו קרדנו
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10, אוקטובר 2005
תיאור: המאמר עוסק בקרדנו, בפתרון משוואות ממעלה שניה ועוסק מעט במספרים מרוכבים.

סירינוואסה אינגר רמנוג'אן
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11, מאי 2006
תיאור: על המתמטיקאי ההודי רמנוג'אן, מעט ממחקריו הרבים בתורת המספרים ורעיונות שניתן ליישם בכיתה.

ישעיהו שור
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12, נובמבר 2006
תיאור: על המתמטיקאי היהודי בן זמננו, ישעיהו שור. על תולדות חייו בצל השלטון הנאצי ועל תרומתו למחקר המתמטי.

תאלס
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, מאי 2007
תיאור: תאלס, מתמטיקאי יווני שחי כ- 600 שנה לפני הספירה, על גיליו בחקר הגיאומטריה והיקום.

אשת חיל מי ימצא? מסע בתולדות המתמטיקה
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, מאי 2007
תיאור: על נשים שעשו חיל בתחום המתמטיקה.

ליאונרד אוילר
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14, אוקטובר 2007
תיאור: על המתמטיקאי אוילר ועל תרומתו לתורת המספרים, לגיאומטריה, לאנליזה המתמטית ולפיתוח תורת הגרפים.

הסיפור המדהים של מחשבון הכיס הראשון
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14, אוקטובר 2007
תיאור: על המצאת מחשבון הכיס הראשון - ה"קורטה".

אוקלידס
מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15, פברואר 2008You are here