Untitled Document
header

אפשר גם אחרת

פיתוח ראייה מרחבית באמצעות אשליות אופטיות ביצירות האמנות של וסרלי
מאת: ד"ר בת-שבע אילני, נעמי הופמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 1, ינואר 2001
תיאור: ראייה מרחבית, אשליות אופטיות, וסרלי, כולל הצעות לפעילויות.

מטבעות לא שקטים - משחק מתמטי לשילוב בכיתה
מאת: ד"ר גרייסי ויניצקי-לנדמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001
תיאור: משחק אסטרטגיה, ניתוח המשחק והצעות לדיון.

מודל העוגה המלבנית לשברים פשוטים או "איך לחשב עם שברים ולהרגיש בלי"
מאת: ד"ר מיכאל קורן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001
תיאור: מודל להבנת השבר הפשוט ולביצוע פעולות חיבור וחיסור בשברים פשוטים.

הפיל ובעיית הממוצע
מאת: שלי רוטה, ד"ר אלכס פרידלנדר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001
תיאור: פתרון בעיות בעזרת גיליון האקסל ודיווח על התנסות בכיתה.

שימוש באוריגמי בהוראת המתמטיקה
מאת: ג'וני אוברמן, עדנה כ"ץ
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001
תיאור: מצולעים, ריצופים, תכונות של מצולעים בעזרת אוריגמי.

מודל העוגה המלבנית, חילוק שברים
מאת: ד"ר מיכאל קורן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: הצגת מודל המלבנים להבנת משמעויות חילוק שברים ולביצוע פעולות החילוק.

שילוב גיליון אלקטרוני בהתמודדות עם פתרון בעיות מתמטיות
מאת: ד"ר ענת קלמר, רונית אלין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: פתרון בעיות בעזרת גיליון האקסל ודיווח על התנסות בכיתה.

מודל העוגה המלבנית, כפל שברים
מאת: ד"ר בת-שבע אילני ונעמי הופמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור: הצגת מודל המלבנים להבנת משמעויות וביצוע כפל בשברים.

משימות פתוחות והערכה: הסרפד או הוורד
מאת: David J. Clarke. תרגום: מיכל סוקניק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור: בעד ונגד שימוש במשימות פתוחות להערכה במתמטיקה.
תגובה למאמר מאת ד"ר ג'ין אלברט

"קטעים במלבן" חקירה במתמטיקה או על מתמטיקה?
מאת: ד"ר דניאלה לוזון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: דיווח על תהליך חקירה מתמטי עם תלמידים, במהלכו מגלים כלל המקשר בין מספר קטעים בקו שבור בתוך מלבן.

דרך אחרת לחבר ולחסר
מאת: אסנת אפרת, הגר רובינק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: על חיבור וחיסור בעזרת ישר המספרים הריק.

הנס פרוידנטל ו"החינוך המתמטי ריאליסטי בהולנד"
תרגום: ד"ר מיכל סוקניק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: על גישת ה- RME ודוגמאות לפעילויות מתוך החוברת של מכון פרוידנטל.

שברים ללא שברים
מאת: אביבה וירניק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: דוגמה לפעילות בנושא השברים בגישת RME בליווי תשובות תלמידים.

תגובות למאמר "סיפורו של גלעד" (במדור "מן השטח")
מאת: שלומית אלחרר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: דרך נוספת לכפול מספרים המבוססת של התנסות עם תלמידים.

כפל - גוון וצבע
מאת: חנה לב
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: כפל בעזרת מודל השטח ומודל המקלות הצבעוניים.

לימוד נושא השבר הפשוט בסביבה מתוקשבת
מאת: ג'וני אוברמן, ד"ר ענת קלמר, שרה קרול
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר 2003
תיאור: הצגת פעילויות בשברים מתוך הסביבה המתוקשבת "גלים".

על pi, על יחס, ועל ייצוג שברים במערכת צירים
מאת: ד"ר אילנה ארנון, ד"ר מלכה מאונטוויטן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר 2003
תיאור: הצגת המספר pi בעזרת פעילויות המשלבות מדידה ותיאור יחסים בעזרת מערכת צירים.

החילוק הארוך כמשל
מאת: ד"ר אורית זסלבסקי
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר 2003
תיאור: על האלגוריתם לחילוק ארוך ועל קשיים בביצוע אלגוריתם זה.

מה אפשר לעשות עם מספר טלפון?
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר 2003
תיאור: הצעות לפעילויות שונות בתחום המספרים והפעולות בעזרת מספרי טלפון.

מה נעשה עם מספרים ראשוניים בכיתה?
מאת: ליאורה הוך
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ 2004
תיאור: הצעות לפעילויות עם מספרים ראשוניים.

החילוק הארוך - אבן בוחן לכמה עקרונות הוראה
מאת: פרופ' רון אהרוני
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004
תיאור: מספר עקרונות הוראה המודגמים בשלבי ההוראה של האלגוריתם לחינוך ארוך.

פלקטים להעשרה והגברת ההנאה ממתמטיקה
מאת: ד"ר משה סטופל, ד"ר שלמה חריר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004
תיאור: הצגת פלקטים בנושא שטחים, שברים, מספרים מיוחדים והצעות לפעילויות בעזרת הפלקטים.

"פירמידת" מספרים - בעיה מתמטית טובה
מאת: רונית בסן-צינצינטוס, ד"ר רונית קליין, מלכה שפט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005
תיאור: הצגת משימת חקר - פירמידה של מספרים, ודרכים שונות לפתרונה באמצעות חקירה של תלמידים.

סיפורו של אלי
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005
תיאור: על תלמיד, עולה חדש, ועל דרך בה גילה איך לדעת אם מספר מתחלק ב- 7.

מספרים שמספרים סיפור
מאת: דובי וייס
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10, אוקטובר 2005
תיאור: על תכנית "מתמטיקה רלוונטית" (על פי ה- RME) המופעלת בבית ספר בתל אביב ודוגמאות לפעילויות הנעשות ברוח התכנית.

שימוש בהומור בהוראת המתמטיקה
מאת: ד"ר אלכס קופרמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11, אפריל 2006
תיאור: בדיחות על מתמטיקה ועל מתמטיקאים וכיצד ניתן להשתמש בהומור בהוראת מתמטיקה.

סיפורים על קטע באורך 5 וקטע באורך 3
מאת: ג'רי רוזן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11, אפריל 2006
תיאור: איך אפשר ליצור בעזרת שני קטעים באורך שונה תרגילי חיבור וחיסור, משוואות, וגם לפתור מערכת משוואות בשני נעלמים.

בעיית השמיניות - בעיה אחת... תשובה אחת... ודרכים רבות
מאת: חנה לב-זמיר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12, נובמבר 2006
תיאור: על דרכים שונות לפתרון בעיה הקשורה בשטחים ובזיהוי שברים פשוטים.

החיסור הצרפתי
מאת: ד"ר מירה עופרן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12, נובמבר 2006
תיאור: על שיטה מיוחדת לחיסור מספרים גדולים.

בעיות מחכימות
מאת: ד"ר אברהם תורגמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, מאי 2007
תיאור: שלוש בעיות אתגר לחקירה בכיתה עם ניתוח הפתרונות והצעות דידקטיות.

היתכן? או לא יתכן?
מאת: פיטר סמובול, דורון לוין, טל קגלובסקי
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, מאי 2007
תיאור: בעיות חקירה מתמטיות המדגימות את השימוש ברעיון של קיום או אי-קיום פתרון.

פותחים שיעור קצת אחרת
מאת: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14, אוקטובר 2007
תיאור: דוגמה לפתיחת שיעור באמצעות בעיה שניתן להמשיך ולחקור אותה בכיוונים שונים.

דף עבודה אחד - וריאציות רבות
מאת: אבתיסאם עבד אלח'אלק, ד"ר מיכל סוקניק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15, פברואר 2008

חופש ומתמטיקה
מאת: עמוד גואטה
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15, פברואר 2008

סרטוט סכמטי ככלי בפתרון בעיות
מאת: עירית גרשקוביץ, ורדה הוס, דליה חן, קלרה שפושניק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 17, נובמבר 2009

חילוק שברים פשוטים: מתמטיקה תרגולית או מתמטיקה אחרת?
מאת: ד"ר ראיסה גוברמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 18, אוגוסט 2010

ישר המספרים הריק: תלמיד לומד... מורה לומד...
מאת: חנה לב-זמיר, מירי שרייבר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 19, מרץ 2011

על תובנה מספרית ו"קסם" ריבוע המספרים
מאת: ד"ר דורית פטקין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 19, מרץ 2011

"תנו זכות קדימה" - למתמטיקה על תמרורים
מאת: ד"ר אילנה לבנברג וד"ר דורית פטקין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 22, יוני 2012

מקסמים מתמטיים לשיעורים קסומים במתמטיקה
מאת: ד"ר ליאורה נוטוב
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 23, ינואר 2013

האם אפשר בלי שברים פשוטים? - לא, אבל...
חלק א: העשרוניים כנתיב להבנת השבר הפשוט
מאת: נצה מובשוביץ-הדר ואיליה סיניצקי

חלק ב: הצעה להקדמת ההוראה של המספר העשרוני לפני השבר הפשוט
מאת: איליה סיניצקי ונצה מובשוביץ-הדר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 24, יוני 2013

You are here