Untitled Document
header

חומרי הוראה מאמרים

הראיון ככלי אבחוני
Interviews as RtI Tools


למאמר בעברית / arabic / מצגת מלווה למאמר

מחבר/ים: Thomas E. Hodges, Terry D. Rose, and April D. Hicks

מתוך: Teaching Children Mathematics, August 2012 Vol. 19 (1), pp. 30-36

תרגום: ד"ר רונית אלין

כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג סדרת שאלות מאבחנות לאיתור תפיסות שגויות בפעולת הכפל. 
מתוארים ראיונות שהועברו לשלושה ילדי כתה ג', המתקשים בכפל.
תשובות התלמידים והשיחות המתפתחות איתם, מובילות להבנת החוזקות והחולשות של כל אחד מהם לצד הצעות להמשך טיפול.You are here