Untitled Document
header

מחקר שימושי

מה קורה כאשר מה שרואים ושומעים משם זה לא מה שרואים ושומעים מכאן
מאת: ד"ר צביה מרקוביץ
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 1, ינואר 2001
תיאור: סיטואציות מתמטיות בכיתה.

קשיים בהבנת המבנה הכפלי
מאת: ד"ר אירית פלד, ד"ר לאוניד לבנברג, איבי מכמנדרוב, רות מירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001
תיאור: מחקר העוסק בזיהוי ובבניה של המבנה הכלפי אצל ילדים.

מתמטיקה ומציאות - ביחד או לחוד?
מאת: ד"ר דליה אסמן, ד"ר צביה מרקוביץ
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: מחקר העוסק בשיקולי תלמידים בשעת התמודדות עם בעיות לא שגרתיות במתמטיקה.

יחס ופרופורציה
מאת: פרופ' דוד בן-חיים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור: מאמר העוסק בהשוואת החשיבה הפרופורציונלית של תלמידים שלמדו על-פי שתי תוכניות שונות.

מה אפשר ללמוד על שברים רק עם מחשבים?
מאת: ד"ר אילנה ארנון, פרופ' פרלה נשר, ד"ר רנטה נירנברג
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: דיווח על מחקר העוסק בלמידת מושגים שונים בשברים באמצעות הלומדה "שמש".

מה אומרת הפיקטוגרמה?
מאת: מלכה שפט, רונית בסן-צינצינטוס
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ 2004
תיאור: דיווח על מחקר שבודק את רמות החשיבה הסטטיסטית של ילדים.

הוראת מושגי שברים כעצמים מוחשיים לעומת הוראתם כפעולות מוחשיות
מאת: ד"ר אילנה ארנון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004
תיאור: על שימוש בעצמים ועל פעולות בעצמים כדי להבנות מושגים מתמטיים.

הסברים תוך וחוץ מתמטיים: המקרה של כפל
מאת: אסתר לוינסון, פרופ' דינה תירוש, ד"ר פסיה צמיר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004
תיאור: השוואה בין נימוקים תוך מתמטיים לנימוקים חוץ מתמטיים במקרה של כפל בכיתה ב.

פרופיל של שיח חשבוני כבסיס לתכנון הוראה לתלמיד מתקשה
מאת: ד"ר מרים בן יהודה
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005
תיאור: על בניית פרופיל ידע של תלמיד בעזרת שיחה מתמטית. הצגת סכימה ודוגמאות.

הוראה והערכה של "שאלות פתוחות לחלוטין"
מאת: ד"ר שרה הרשקוביץ, ד"ר רמה קלויר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10, אוקטובר 2005
תיאור: מחקר העוסק בתשובות של תלמידים לשאלה פתוחה (מציאת יוצא הדופן מבין 4 מספרים) ודיון בשאלה - מה מטרתן של שאלות מסוג זה?

ידע מילולי אודות צורות גיאומטריות לפני לימוד גיאומטריה פורמלית
מאת: ד"ר וגי'ה דאהר, אבתיסאם עבד אלח'אלק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, מאי 2007
תיאור: מחקר העוסק בתפיסת מושגים בסיסיים (זווית, מלבן, ריבוע ומשולש) על-ידי תלמידים בוגרי בית הספר היסודי.

מקומה של יצירתיות בפתרון בעיות לא שגרתיות בסדרות
מאת: ד"ר אביקם גזית, ד"ר דורית פטקין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 17, נובמבר 2009

אסטרטגיות שגויות בפתרון בעיות לא שגרתיות
מאת: ד"ר דורית פטקין, ד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 18, אוגוסט 2010

הבניית ידע בהשוואת שברים על-פי הכלל של המשלים לשלם
מאת: גלית שבתאי ,פרופ' טומי דרייפוס, דובי וייס
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 18, אוגוסט 2010

דיסקלקוליה התפתחותית: הגדרה, מאפיינים והשלכות דידקטיות
מאת: ד"ר ניצה מרק-זיגדון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 19, מרץ 2011

כיצד מתמודדים מבוגרים בעלי זיקה להוראת המתמטיקה עם פתרון בעיה מציאותית מחיי היום-יום
מאת: ד"ר אביקם גזית, ד"ר דורית פטקין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 19, מרץ 2011

מורה ותלמידים מצטיינים במתמטיקה בכיתה: תפיסות ודרכי פעולה של מורים בשיעורי מתמטיקה בבית ספר יסודי
מאת: אורה שטנגר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 20, אוגוסט 2011

מקומה של יצירתיות בפתרון בעיות לא שגרתיות בסדרות אצל תלמידי ה'-ז' בהשוואה למורי מתמטיקה בבית הספר היסודי, ולפרחי הוראה בתחומי דעת אחרים
מאת: ג'קי חכים וד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 20, אוגוסט 2011

שורשים, חזקות ותובנה מספרית
מאת: ד"ר דורית פטקין וד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21, ינואר 2012

מודלינג וקונפליקט קוגניטיבי כדרך לשיפור תפיסת שלם הייחוס בשברים פשוטים
מאת: ד"ר ג'והינה עואודה שחברי וד"ר אירית פלד
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21, ינואר 2012

פיתוח תפיסה מרחבית אצל בנים ובנות בכיתה ג, באמצעות יחידה הוראה חוץ קוריקולרית
מאת: לימור פדלון וד"ר דורית פטקין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21, ינואר 2012

שיח מתמטי בסביבות משתנות: תלמידים מפתחים מושגים מתמטיים בקבוצה
מאת: חיותה רגב ופרופ' אילנה מרגולין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 23, ינואר 2013

סיפורם של שני שיעורים: שינוי תוך כדי Lesson Study
מאת: ד"ר נעמי רובינזון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 23, ינואר 2013

התפתחות כישורי מידול (מודלינג) בקרב תלמידי בית הספר היסודי
מאת: רחל פילו ואירית פלד
מתוך: מספר חזק 2000,
גיליון 24, יוני 2013

מעשה בשני חרוטים וקובייה אחת
מאת: דורית פטקין ורותי ברקאי
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 24, יוני 2013

השפעת הוראה באמצעות מודלים מוחשיים על פתרון בעיות קומבינטוריות אצל תלמידי כיתה ה
מאת: אביקם גזית וניצה חי
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 24, יוני 2013

You are here