Untitled Document
header
מטח - שבילים

חברה: מטח

כיתות: ה', ו'

שפה: עברית

גישת התנסות: הספר פתוח באופן חופשי עד עמוד 15

לקבלת הרשאת התנסות כנסו לכאן

לרשימת הספרים

תקציר:

שבילים במהדורתה הדיגיטלית מאפשרת סביבת הוראה ולמידה אינטראקטיבית גם למורה וגם לתלמיד.

שבילים מאפשרת למורים ללמד במגוון אמצעי הוראה, במגוון דרכי הוראה המתאימות להם ולכיתתם, הן מבחינת סוג הפעילויות ורמתן הן מבחינת רצף ההוראה. המורה הוא שמחליט מה מתאים לכיתתו, והוא יכול בקלות רבה ליצור גרסה אישית של הספר הקיים ולשמור בה את כל התכנים המכוונים רק למורה, או ליצור ספר-כיתתי ולשמור בו את כל התכנים הקיימים המתאימים לתלמידיו ולהוסיף עליהם את הרצוי לו.

הספר הדיגיטלי אינטראקטיבי, והוא גם אישי וגם כיתתי בו זמנית.

סדרת שבילים במהדורתה הדיגיטלית מציעה את המבחר הגדול ביותר והמתקדם ביותר של אמצעי הוראה.

בספרי הלימוד הדיגיטליים משולבות מאות פעילויות המאפשרות לתלמיד ללמוד מתמטיקה לעומק, בהתנסות במעבדות מתמטיות מיוחדות הממחישות את הרעיונות המתמטיים ואת הניסוחים המתמטיים המדויקים. המעבדות הללו מאפשרות לתלמיד להתנסות במבחר פעילויות, ולקבל משוב על פעילותו לפי צרכיו האישיים. התלמיד מתנסה בפעילויות העשרה והרחבה הכוללות משחקים, דפי עבודה, קישורים ל-סרטוני הדגמה והסברים.

המגוון הרחב של הפעילויות ברמות השונות מאפשר למורה לתת מענה לשונות התלמידים בכיתה בצורה המיטבית, באמצעות שיוך פעילות מתאימה לכל תלמיד או לכל קבוצת תלמידים, בהתאם לרמתם.

הספרים הדיגיטליים בשבילים נגישים מכל מקום, בכל זמן ובכל מכשיר. כל ספרי שבילים נגישים online ו-offline, ומאפשרים עבודה שוטפת ורציפה במחשב האישי (PC), ב-IPAD וב-TABLET.

הספרים הדיגיטליים מתחברים למערכת לניהול הלמידה (LMS) – המאפשרת למורים להוסיף פעילויות, לעקוב אחר התקדמות התלמידים, לשייך משימות, לערוך מבחנים מסכמים ולתכנן את השיעור.

רשימת הספרים:

 

You are here