מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סיכומי הרצאות ומצגות מהכנס הארצי 3.7.13

גיאומטריה מזוויות שונות

תודה רבה לכל המרצים על המצגות ששלחו!
המצגות לשימוש פרטי בלבד.

הרצאות המליאה:

מושבים מקבילים: