Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 2 (ינואר 1990)

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)

מפלאי המספרים הראשוניים
מאת: ד"ר אלי מאור
ועוד שאלה למחשבה בקשר למספרים הראשוניים
מאת: ד"ר יהודה רודיטי

צורה ומרחב (גיאומטריה)

גובה במשולשים
מאת: רינה גפני

רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

חידות שעשועי חשבון כאמצעי לפיתוח חשיבה מתמטית
מאת: ד"ר אביקם גזית
חידות (מתמטיות) ומתמטיקה
מאת: ד"ר בנו ארבל

צעד ראשון (לגיל הרך)

ספרי ילדים כאמצעי לפיתוח חשיבה של הילד בגיל הרך ובחינוך המיוחד
מאת: מרים גוטגולד

הבה נשחק (משחקי חשבון)

דמקה חשבוני
מאת: תמי גירון

אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

סימני התחלקות ב- 7
מאת: ד"ר מיכאל קורן
השבר העשרוני
מאת: נחמה חורין
שימושים בריבוע קסם להוראה
מאת: בת-שבע גיגוז'ינסקי

מחשבון

חקר וגילוי בכפל
מאת: רינה גפני, נחמה חורין, שרה מלצר

You are here