Untitled Document
header
  התפתחות מקצועית

תארים מתקדמים ולימודי תעודה

התכנית לתואר שני (M.Ed) בהוראת המתמטיקה - מכללה ירושלים 

תואר שני M.Ed בהוראת המתמטיקה והמדעים לבית הספר היסודי - מכללת אורנים

תואר שני M.Ed. בחינוך מתמטי לבית הספר היסודימכללת סמינר הקיבוצים 
אושר מסלול מחקרי לתזה בחינוך מתמטי לבית הספר היסודי. לפרטים נוספים והרשמה

תואר שני (M.Ed.) בחינוך מתמטי לבית הספר היסודי, המכללה האקדמית אחוה 
לתיאור התכנית (קובץ word).

תואר שני ושלישי בהוראת המדעים (בארבע התמחויות: מדעים, מתמטיקה, מוח וחינוך, הוראת מדעי הסביבה) באוניברסיטת בר אילן 

תואר שני (MPH) בחוג לקידום בריאות, בבית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב 
מתאים לבעלי תואר ראשון בחינוך, תזונה, רפואה, תקשורת, פסיכולוגיה, סיעוד, טיפול, מדעים, ניהול, ייעוץ חינוכי, ועוד. 

M.Ed בהוראת המדעים והמתמטיקה, מכללת חמדת הדרום  

התכנית פועלת זו השנה השנייה ועומדת לקראת קבלת הסמכה מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

תואר שני בחינוך מתמטי, אוניברסיטת תל-אביב

תוכנית רוטשילד-ויצמן לתואר שני למורים מצטיינים למדעים ומתמטיקה, מכון ויצמן

קשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה - תוכנית לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה

בואו ללמוד לתואר שני ושלישי בחוג לחינוך מתמטי באוניברסיטת חיפה

לימודים לתואר שני במגמה לטכנולוגיות מתקדמות בחינוך באוניברסיטת חיפה

מגמה לתואר שני בחינוך מחוננים ומצטיינים, במסגרת הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

תואר שני בהוראת המתמטיקה, מדעי הטבע והטכנולוגיה מטעם אוניברסיטת בן גוריון שבנגב

הרחבת הסמכה – הוראת מתמטיקה בחינוך העל-יסודי למורים המלמדים במסגרות החינוך הרגיל והחינוך המיוחד  מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

You are here