Untitled Document
header

איזו קופסה מתוקה יותר?

לגרסת הדפסה בעבריתarabic
 
גיזרו ריבועים, בעלי גודל צלע שווה, מארבע הפינות של בריסטול בגודל A4. rectangle-A4
קפלו את שפות הבריסטול ליצירת תיבה פתוחה והדביקו את פאות התיבה. 

 

מהו גודל הריבועים שיהיה עליכם לגזור בפינות, על מנת ליצור את התיבה שתכיל הכי הרבה סוכריות בתוכה? 
  • שערו: מה תוכלו לומר על נפח התיבות השונות שיתקבלו מבריסטול בגודל זהה?
  • מידדו את התיבות שיצרתם (אורך, רוחב, גובה)
  • היכנסו לאקסל ובנו טבלה שתכיל את הנתונים של כל התיבות.
  • רישמו נוסחה שתחשב את הנפח של כל תיבה.

excel

  • בנו גרף באקסל, שיתאר את השתנות הנפח בתיבות השונות.
  • מה אתם יכולים ללמוד מהגרף המתאר את נפח התיבות?
  • האם תוכלו למצוא קשרים בין התיבה בעלת הנפח הגדול ביותר (נפח מקסימלי) לבין מימדים אחרים בתיבה זו?
  • הכינו עמודות נוספות באקסל שיעזרו לכם לחקור את הקשרים. מה גיליתם?

 You are here