Untitled Document
header

ארבעת הקנגורואים

 
לגרסת הדפסה כולל מדריך למורה: עבריתarabic
 
לקן וגורו הקנגורואים יש בעיה. kangoroo
הקפיצות של הצמד לא מתבצעות ממש לפי התוכניות. הבעיה של קן היא שבכל פעם שהוא קופץ הוא מגיע למחצית מרחק הקפיצה הקודמת. בקפיצה הראשונה שלו קופץ קן 10 מ'.
גורו עם בעיה דומה, אך הוא מגיע בכל קפיצה לשני שליש מרחק הקפיצה הקודמת. בקפיצה הראשונה שלו קופץ גורו 7 מ'.
לעומתם, קונגו מאוד עקבי וכל קפיצה שלו היא למרחק של 1.5 מ'.
הבעיה של גורונגו היא התעייפות יתר. בקפיצה הראשונה שלו הוא קופץ תמיד 6 מ', בקפיצה הבאה ב- 1.5 מ' פחות וכן הלאה עד שאין לו כח לזוז יותר...

חבורת הקנגורואים שלנו ממש מתוסכלת. למרות הכל הם התעקשו לערוך תחרות ביניהם.
מי יעבור ראשון מרחק של 21 מ'?

 

שערו: מי ינצח? 
תארו באקסל את מהלך הקפיצות של כל אחד מהחבורה.
הציגו את הדרך בגרפים בעזרת האקסל.
מה גיליתם? 
האם צדקתם? 
הסבירו את התוצאות:
מי הכי מאוכזב מהתוצאות לדעתך?
למה?

הרחבה:
עזרו לשלושת הקנגורואים להשיג את המנצח. איך הייתם משנים את קצב ההתקדמות שלהם?

דונו בקבוצה:
הקשיבו לרעיונות של חבריכם לקבוצה. האם ישנן דרכים נוספות? האם הדרך שלכם דומה לאחת הדרכים שהציע חברכם לקבוצה? במה היא דומה? במה היא שונה?מילות מפתח: העשרה  חקר  אקסל  סדרות  إثراء  بحث  إكسل  متواليات  
You are here