מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן דינאמי לטיפול בשגיאות

אוגדן מתוקשב בעברית ובערבית הכולל תכנית לטיפול בשגיאות תלמידים בנושאים: גיאומטריה, שברים, כפל וחילוק.

איתור וניתוח שגיאות בגיאומטריה (כיתות ג-ו) (החומרים בעברית ו-العربية)

קשיים בכפל מספרים טבעיים - הבנת מושג הכפל (החומרים בעברית ו-العربية)

השבר הפשוט - איתור וניתוח קשיים