Untitled Document
header
קישורים

סרטונים ושיעורים מוסרטים

שיעורים מצולמים / סדרות לימודיות / הרצאות מצולמות / סרטוני הדגמה והסבר

שיעורים מצולמים:

שיעורים מוסרטים - מטעם הפיקוח על המתמטיקה במשרד החינוך ומרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

שיעורים מוסרטים מטעם mathforum בנושא פתרון בעיות 

סרטי וידאו של שיעורים מרחבי העולם, שנערכו בכיתות ח מתוך מחקר ה- TIMSS

סדרות לימודיות:

מבחר מפרקי הסדרה "חשבון פשוט", הטלוויזיה החינוכית

"גיאומטריה נא להכיר" - מתוך משדרי הטלוויזיה החינוכית

הרצאות מצולמות:

הרצאות מצולמות מטעם מרכז המורים. 

4 הרצאות מצולמות מתוך הכנס "מתמטיקה כיצירה" שהתקיים ב- 24.12.2014 במכללה האקדמית גליל מערבי: 

יחס הזהב, מספרי פיבונאצ'י: הרצאה של Keith Devlin מטעם המוזיאון למתמטיקה בניו יורק.
ההרצאה כוללת הפרכה של חלק מהאמונות הבלתי מבוססות הנוגעות לחתך הזהב ומספרי פיבונאצי יחד עם הסבר על הנושא כולו.
ההרצאה מתחילה בדקה ה- 5:55. (אנגלית)

שתי הרצאות מצולמות מתוך הכנס בצוותא - עיון משותף בחקר החינוך המתמטי-מדעי, שהתקיים ב- 31.3.14 במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין: 

  • פרופ' ברברה ג'וורסקי - חקר בכיתה - האם רק סיסמה?
  • ד"ר ניצה כהן - ואולי זה יכול להיראות גם אחרת?

סוגיות קריטיות בחינוך המתמטי 2014: 
מה צריכים מורים למתמטיקה לדעת? איך הם ישיגו את הידע הזה?
מכון המחקר המתמטי (MSRI) ערך בחודש שעבר בקליפורניה, סדנה בת שלושה ימים לבחינת שאלות אלה. קישור ניתן לצפות בסרטי וידאו של כל ההרצאות. 

8 סרטוני וידאו קצרים של TED (בין 4 דקות ל 18 דקות, כל אחד) המפיחים רוח חיים בבעיות מתמטיות.
ניתן לצרף כתוביות בעברית לסרטונים.

סרטוני הדגמה והסבר:

סרטוני הדרכה לשילוב המחשב בהוראה (מטעם מרכז המורים) 

סרטונים העוסקים בחשיבה של ילדים צעירים בתחומי המתמטיקה והמדעים: חלק א'חלק ב'. מתוך גנ-Net

יצירת צורות גיאומטריות על-ידי קיפולי נייר (אנגלית)

5 סירטונים מלווים למדריך למורה, מטעם: The Institute of Education Sciences, לשיפור תהליכי פתרון בעיות במתמטיקה בכיתות ד' עד ח'. (אנגלית) 

BrainPop - אתר המכיל סרטונים בנושאים מתמטיים שונים (עברית)

אני 10 - שיעורי וידאו חינמיים במתמטיקה (עברית)

עושים ומלמדים מתמטיקה: אוסף סרטונים - קישור לסרטי וידאו קצרים המתארים דרכים להעמקת החקר בהוראת ולמידת מתמטיקה (אנגלית)

סרטוני הדגמה לפתרון התרגיל 2/3 + 1/4 בשלוש דרכים שונות (אנגלית)

אוסף סרטונים המסבירים נושאים מתמטיים שונים של אקדמיית קהאן (אנגלית)

סרטונים עם רעיונות לשילוב בכיתה (החל מהגן ועד כתה י"ב)

סרטוני המחשה והסברים קוליים באנגלית למושגים מתמטיים שונים (אנגלית)

סרטונים הממחישים פתרון משוואות אלגבריות בבית הספר היסודי (אנגלית)

You are here