Untitled Document
header
 

כמה צורות שונות ניתן לקבל?

גרסת הדפסה בעבריתarabic

 

לפניכם משושה: shape1

המשושה שלפניכם מורכב משלושה ריבועים: shape2

העבירו אלכסון באחד הריבועים המרכיבים את המשושה וגזרו.

למשל:   shape3

1. כמה צורות שונות ניתן לקבל מגזירת אלכסון בריבוע אחד במשושה שלפניכם?
2. כמה צורות שונות ניתן לקבל מגזירת 2 אלכסונים בריבועים המרכיבים את המשושה?
3. כמה צורות שונות ניתן לקבל מגזירת 3 אלכסונים?

בעזרת כל הצורות שקיבלתם בסעיפים 1 ו- 2 רצפו את הריבוע הבא:  square

האם יש יותר מדרך אחת לריצוף?


פעילות מתוך הרצאה של ג'וני אוברמן, שניתנה במסגרת יום עיון של מחוז מרכז ומרכז פסג"ה אריאל, 5.3.2013

 מילות מפתח: מצולעים  חקר  קווים  אלכסון  مضلعات  بحث  خطوط  
You are here