Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 3 (מאי 1990)

תוכן עניינים

רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)

פתרון חידת המספרים הראשוניים
מאת: ד"ר יהודה רודיטי

צורה ומרחב (גיאומטריה)

רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

צעד ראשון (לגיל הרך)

הבה נשחק (משחקי חשבון)

המסלולון
מאת: תמי גירון

אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

שימושים בריבוע הקסם להוראה (המשך)
מאת: בת שבע גיגוז'ינסקי
הנקודה האופטימלית
מאת: שלמה ענבר
סימני התחלקות ושארית
מאת: נחמה חורין

טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)

מחשבון

You are here