Untitled Document
header

סביבון לכל ילד

גרסת הדפסה; הערות למורהsevivon

משחק לשני שחקנים.

שחקו בסביבונים. המתינו עד שהסביבון יפול. תרגמו את האות שתישאר למעלה למספר המתאים לה בגימטריה. חסרו את ערכי האותיות שיצאו לכם ולבן זוגכם למשחק.
למשל, ילד אחד (שחקן 1) קיבל את האות "נ", וחברו (שחקן 2) קיבל: "פ".
נ=50, פ=80  לכן: 80-50=30
ההפרש: 30.

  • מה ההפרש הקטן ביותר האפשרי?
  • מה ההפרש הגדול ביותר האפשרי?

 כללי המשחק:

  • אם ההפרש בין הסביבונים הוא: 0, 2, או 30 - שחקן 1 מנצח
  • אם ההפרש בין הסביבונים הוא: 45, 47, 75 או 77 - שחקן 2 מנצח

כאן ראינו שההפרש היה 30 ולכן שחקן 1 ניצח.

שחקו ביניכם במשך כ- 20 משחקים.
רישמו את התוצאות: בכל סיבוב המנצח זוכה בנקודה אחת.

האם המשחק הוגן? הסבירו.You are here