Untitled Document
header

בניית מרובעים

גרסת הדפסה הכוללת תשובות למורה בעבריתarabic


בנו מרובעים ביישומון: (ראו הסבר בהמשך)

להפעלת היישומון יש ללחוץ על start

היישומון לקוח מתוך: Annenberg Learner - www.learner.org


הסבר לדרך הבניה ביישומון:

 1. לחצו על start
 2. הקליקו על החיצים הירוקים arrow לבחירת אורך כל צלע.
 3. גררו את העיגולים הכחולים בקצה כל קטע blue-circle ליצירת מרובע.
 4. לחצו על join-endpoints לחיבור הצלעות ויצירת המרובע.
 5. לפתיחת החיבורים של צלעות המרובע הקליקו disconnect-endpoints
 • השלימו את הטבלה (בגרסת ההדפסה) בעזרת התנסות ביישומון.
 • כתבו בכל שורה אם ניתן לבנות מרובע מהצלעות הנתונות.
 • הוסיפו אורכי צלעות משלכם, מתוך מה שיצרתם ביישומון.

table

שאלות:

 1. מתי נוכל ליצור מרובע מ- 4 צלעות ומתי לא? מה הכלל?
 2. האם מאותן 4 צלעות של מרובע, אשר מסודרות בסדר שונה, נוכל ליצור מרובעים שונים? הדגימו/הסבירו.
 3. במה התשובה תהיה שונה עבור משולשים? כלומר, האם במשולש ניתן לשנות את סדר הצלעות ולקבל משולש שונה?
 4. האם מ- 4 צלעות שוות באורכן ניתן ליצור מרובעים שונים? הדגימו/הסבירו.


You are here