מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

השעון ומדידת זמן (אוסף אתרים)

clock 154109 640אתרים על השעון ומדידת זמן.


 

 

הנושא "מדידות זמן" נלמד בכיתות א'-ד'. להלן קישורים למדידת זמן בתכנית הלימודים:

מדידת זמן לאורך ההיסטוריה: דרכים שונות למדידת הזמן, סוגי שעונים

רעיונות של מורים: דפי עבודה בנושא השעון ומדידות זמן

משחקים ופעילויות אינטראקטיביים:

להפעלת היישומונים מומלץ להשתמש בדפדפן אקספלורר או להתקין בכרום את התוסף (החינמי) - IE Tab.

עריכה: רונית אלין