מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סימטריה (קישורים)

אתרים בעברית:

הגדרה מתוך "מילון מושגים בגיאומטריה". האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים.

מונחונים בנושא טרנספורמציות וסימטריה מתוך אתר מרכז המורים

אתרים באנגלית:

כל מה שרציתם לדעת לגבי הסימטריה. הסברים, תמונות של בע"ח, משחקי סימטריה ועוד.

ארבעת סוגי הסימטריה ופעילות בארבעת סוגי הסימטריה symmetry-butterflies

סימטריה ביצירה: (התמונה מתוך Thinking Fountain)

סימטריה באותיות

סימטריה בארכיטקטורה


עריכה: רונית אלין