Untitled Document
header

חומרי הוראה  חומרי הוראה למורים  אוספי אתרים בנושא מסוים 

אוספי אתרים בנושא סימטריה

עריכה: רונית אלין  


אתרים בעברית:

הגדרה מתוך "מילון מושגים בגיאומטריה". האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים.

חוקרים סימטריה – האתר של בי"ס "גבריאלי"- חיפה. טיול וירטואלי למקדש הבהאי.

אתרים באנגלית:

כל מה שרציתם לדעת לגבי הסימטריה. הסברים, תמונות של בע"ח, משחקי סימטריה ועוד.

ארבעת סוגי הסימטריה ופעילות בארבעת סוגי הסימטריה symmetry-butterflies

רעיונות ללימוד ותרגול סימטריה

סימטריה ביצירה: (התמונה מתוך Thinking Fountain)

סימטריה באותיות ורעיונות להפעלה בכיתה

סימטריה בארכיטקטורהמילות מפתח: סימטריה  تماثل  
You are here