Untitled Document
header

 חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג   פעילויות בעקבות מאמרים בשילוב יישומונים

פעילויות מתוך המאמר "מציאת מספר הקוביות במבני קוביות מלבניים"

מטרות היחידה

תקציר המאמרapplet1-pic

יישומון 1: בניית גופים מקוביות

יישומון 2: מילוי תיבה בקוביות

שאלות מתוך המאמר - כיתה ג'

שאלות מתוך המאמר - כיתה ד'

שאלות מתוך המאמר - כיתה ה'

פעילויות נוספות בנושא מתוך אתר מרכז המורים


מטרות היחידה:
פיתוח יכולות של בניית מודלים מנטליים וחישוב נפחים של תיבות.
היישומונים המוצגים כאן יכולים לעזור לבדיקת ההשערות של הילדים ובניית תובנות לאור השאלות העולות מתוך המאמר.
ניתן להיעזר גם בקוביות מתחברות.

לגרסת הדפסה של היחידה: עבריתarabic

חזרה לתפריט


המאמר:

מציאת מספר הקוביות במבני קוביות מלבניים
מאמר זה מתאר אסטרטגיות אופייניות של תלמידים למניית מספר הקוביות במבנים תלת מימדיים ומבהיר מדוע בעיות אלו כה קשות לתלמידים. כמו כן מביא המאמר משימות לימודיות העשויות לסייע לתלמידים לפתח דרכים יעילות יותר לחשיבה על בעיות כאלה.

חזרה לתפריט


יישומון 1: בניית גופים מקוביות

קישור ליישומון applet1-pic

מטרות היישומון:
היישומון  מאפשר לבנות מבנים מקוביות, ולקשר בין מבטים מכיוונים שונים על מבנה מקוביות, לבין המבנה עצמו.

הנחיות:

 • ניתן לבנות מבנים בעזרת קוביות.
 • ניתן לראות את המבנה מכיוונים שונים ולסובב אותו.
 • ניתן להסתיר את המראה מכיוונים שונים.
 • תוך כדי הבנייה ניתן לראות בכמה קוביות השתמשנו (כמות הקוביות כתובה בצד שמאל למטה של המסך)
 • אפשר לעשות את הפעולה ההפוכה ולהוריד קוביות ממבנה.

לסרטון הדגמה על השימוש ביישומון  

חזרה לתפריט


יישומון 2: מילוי תיבה בקוביות

קישור ליישומון 

מטרות היישומון:applet2-pic

היישומון מאפשר להציג פריסות שונות של תיבות על פי קביעת המימדים שלהן, ולמלא אותן בקוביות.

הנחיות:

ניתן למלא תיבה, באחת האפשרויות הבאות:

 • קובייה - cube
 • שורה של קוביות - row of cubes
 • שכבה של קוביות - layer of cubes 

ניתן להסיר חלקים מהתיבה, תוך בחירה באחת האפשרויות הבאות:

 • Remove Last מסיר את החלק האחרון שהונח בתיבה
 • Clear מסיר את כל החלקים מהקופסה

ניתן לראות כיצד תראה התיבה לאחר סגירתה, על ידי לחיצה על פאה של תיבה.

ניתן לשנות רוחב, עומק וגובה כדי לראות את התיבה בגדלים שונים.

לסרטון הדגמה על השימוש ביישומון 

חזרה לתפריט


שאלות מתוך המאמר - כיתה ג'

 1. בכמה קוביות עליכם להשתמש על מנת ליצור את third-grade-question1המבנה המופיע באיור? 
  שערו ובידקו בעזרת היישומון.
 2. בכמה קוביות עליכם להשתמש על מנת ליצור את המבנה המופיע בתמונה?third-grade-question2
  שערו ובידקו בעזרת היישומון.
 3. כמה קוביות ימלאו את התיבה שניתן ליצור מהדגם הבא?
  third-grade-question3שערו ובידקו בעזרת היישומון.
 4. כמה קוביות ימלאו את התיבה שניתן ליצור מהדגם הבא?third-grade-question4
  שערו ובידקו בעזרת היישומון.
 5. הביטו בתמונה שלפניכם. בסיס התיבה נראה כך:
  third-grade-question5
  ציירו את הפאות של התיבה כך שהדגם השלם ייצור תיבה פתוחה שמכילה בדיוק שתים עשרה
  קוביות.

 חזרה לתפריט


שאלות  מתוך המאמר - כתה ד'

 1. ממלאים תיבה בקוביות. אחרי שממלאים את התיבה, מסתכלים על המבנה.
  מהחזית, המבנה נראה כך: fourth-grade-question1a
  מהצד הימני, המבנה נראה כך: fourth-grade-question1b
  מלמעלה, המבנה נראה כך: fourth-grade-question1c
  א. שערו, כמה קוביות נדרשות על מנת להרכיב את המבנה?
  ב. בידקו את השערתכם ובנו את המבנה ביישומון.

 2. ציירו על נייר משבצות את המבט מלפנים, המבט מלמעלה והמבט מהצד fourth-grade-question2של מבנה הקוביות שבאיור. 
  הרכיבו את המבנה ביישומון והשוו את המבטים שהתקבלו למבטים שציירתם.


 3. היעזרו ביישומון להרכבת מבנה הקוביות שיש לו את שלושת המבטים fourth-grade-question3המופיעים באיור הבא.


  אסטרטגיה:

  בידקו מאיזו נקודת מבט נוח לכם יותר להתחיל את הבניה ביישומון.
  תוכלו להיעזר גם בקוביות מתחברות.


חזרה לתפריט


שאלות מתוך המאמר - כתה ה'

 1. בכל אחת מארבע השאלות הבאות, שערו כמה קוביות נכנסות בתיבה ובידקו את השערותיכם בעזרת בנייה ביישומון
  כתבו כיצד מצאתם את מספר הקוביות. הציגו לחבריכם את תשובותיכם ואת האסטרטגיות שלכם.
  fifth-grade-question1
 2. שערו, כמה אריזות של קוביות בגדלים שונים ניתן להכניס בתיבות. 
  fifth-grade-question2
  בידקו את השערתכם באמצעות היישומון. (ביישומון תוכלו לבדוק קוביות בודדות, או שורות של קוביות. יהיה עליכם להסיק מכך לגבי האפשרויות לבנייה עם הרכבים שונים של קוביות בהתאם לתמונה).

חזרה לתפריט


פעילויות נוספות בנושא מתוך אתר מרכז המורים:

חזרה לתפריטYou are here