Untitled Document
header

חומרי הוראה מאמרים

10 טיפים מעשיים כדי להפיח חיים בשברים ולעשותם הגיוניים

10 Practical Tips for Making Fractions Come Alive

and Make Sense


למאמר בעברית / בערביתאנגלית / להרחבה

מחבר: Doug M. Clarke, Anne Roche, and Annie Mitchell

מתוך: Mathematics Teaching in the Middle School, 13 (7), March 2008, pp. 373-379

 תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

כמה מילים על המאמר:

מאמר המתאר תובנות מתוך מחקר שנעשה באוסטרליה ובמקומות אחרים, שיכולות לעזור לנו להתמקד ברעיונות הגדולים, בדרכים שיכולות לסייע לתלמידים בביה"ס היסודי ובחט"ב למצוא היגיון בשברים. המאמר מציע טיפים ופעילויות על מנת להפיח חיים בשברים.

הרחבה:

לפעילויות משולבות יישומונים בעקבות השאלות העולות במאמר.You are here