Untitled Document
header

אביב הגיע, פסח בא

חומרי למידה

סדרה חדשה להוראת מתמטיקה בבתי הספר היסודיים מבית מטח. 
הספר הראשון בסדרה, שבילים פלוס לכיתה א, אושר על-ידי משרד החינוך.

הצעות עבודה

בית ספר גליל במשגב (בית ספר דו-לשוני, ערבי/יהודי) זקוק למילוי מקום של מורה למתמטיקה בכיתות ד-ה-ו, מאחרי חופשת פסח ועד סוף השנה. new
ניתן ליצור קשר עם מזכירות בית הספר בטלפון: 04-6748914 או ישירות עם המנהלת, איריס, בטלפון: 050-4338134.

You are here