Untitled Document
header

אקטואליה

קולות קוראים לכתיבת סקירות מדעיות. מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים - היזמה למחקר יישומי בחינוך 
נושאי הסקירות:
  1. הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי בחו"ל
  2. שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם והוראתם בישראל – בראי התפתחויות שחלו בעולם בידע המדעי, בידע על למידה ובתפישת תפקיד המורה ומערכת החינוך
You are here