Untitled Document
header

ט"ו בשבט הגיע...

seedling1 פעילות אינטגרטיבית: יערות בארץ ישראל arabic
 
הצעה ללוח קיר: פרחים בעציצים (קובץ word)
 
 
 

אירועים מיוחדים

הרצאה רביעית בסדרת ההרצאות מתמטיקה על כוס קפה בהנחיית פרופ' נצה מובשוביץ-הדר
המספר i - לא קריאת כאב, אלא הבסיס הדמיוני לשימושים מעשיים, בית חמד"ע - המרכז לחינוך מדעי בתל אביב, 3.2.15.
לפרטים והרשמה.

כנסים וימי עיון

הכנס הארצי השנתי להוראת מתמטיקה בחינוך העל-יסודי: new
התפרסם קול קורא לכנס השנה: להיות מורה למתמטיקה - הוראה, למידה, הערכה ותוכניות לימודים חדשות.
מרכז הכנסים בשפיים, 31.3.15.

הודעות ויעדים

התאמת תכנית הלימודים במתמטיקה לתלמידי החינוך המיוחד 
מסמך מקוון המקשר בין ההתאמות לתלמידי החינוך המיוחד, תכנית הלימודים הרגילה ומסמך ציוני הדרך.

You are here