Untitled Document
header

חומרי עזר למורה

ללמוד מתמטיקה מטעויות - מאגר מקוון של טעויות אופייניות של לומדים בגיאומטריה. 
המאגר יסייע למורים להתמודד עם קשיים חוזרים ונשנים של תלמידים.
החומרים במאגר נכתבו באוניברסיטת תל אביב בהנחיית פרופ' פסיה צמיר ופרופ' דינה תירוש. הפרויקט נתמך על ידי קרן טראמפ.
 

קורסים והשתלמויות

קורס וירטואלי: עוזרים לתלמידים להבין שברים (אנגלית) new
הקורס יהיה בנוי מ-5 יחידות לימוד וייפתח ב- 22.9. לפרטים מלאים והרשמה


 3 השתלמויות למורים מטעם מטח - לפרטים והרשמה 

  • מתמטיקה בסביבה עתירת טכנולוגיה בשילוב ספרים דיגיטליים
  • כלים להוראת שברים פשוטים בשעה הפרטנית
  • הוראת הגיאומטריה בביה"ס היסודי: היבטים דידקטיים, שילוב אמצעי המחשה וכלים טכנולוגיים

חדש על המדף

הקשר המתמטי - המתמטיקה של הטבע, הטבע של המתמטיקה והזיקה לאבולוציה new
מאת: פרופ' צבי ארטשטיין
הוצאת ספרי עליית הגג

You are here