Untitled Document
header

אקטואליה

קולות קוראים לכתיבת סקירות מדעיות. מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים - היזמה למחקר יישומי בחינוך new
נושאי הסקירות:
  1. הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי בחו"ל
  2. שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם והוראתם בישראל – בראי התפתחויות שחלו בעולם בידע המדעי, בידע על למידה ובתפישת תפקיד המורה ומערכת החינוך

תארים מתקדמים ולימודי המשך

 יום פתוח במכללת אורנים - יום חמישי 2.6.16 בין השעות 16:00-19:00. לפרטים נוספים new

You are here