מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

גיאומטריה ושברים

פעילויות שונות של חישוב שטחי מצולעים המופיעים בדף הצורות.geo15

קישור לפעילות בעברית / بالعربية

Read 299 times