מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פרקטלים

fractalקובץ משימות שונות בנושא פרקטלים, מותאם לפי כיתה.

לפעילות בעברית / بالعربية

Read 624 times