מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות

opening125 pic2יכולת ההנמקה וההסבר מהווה חלק חשוב ומשמעותי בתהליך החינוך המתמטי בבית הספר היסודי. הפעילות "כרטיסי הצהרות" מסייעת בביסוס ההבנה ובעידוד וקידום השימוש בהסברים והנמקות, לצורך הבהרה של היגדים מתחומי המתמטיקה השונים. 

בפעילות זו, על התלמיד לבחון הצהרה מתמטית ולהחליט האם הצהרה זו תמיד נכונה, לעיתים נכונה או תמיד לא נכונה.
לאחר שגיבש את החלטתו עליו להציג את ההצהרה בפני יתר התלמידים בקבוצה ולהסביר להם את מסקנתו.

ניתן להתאים את נושאי ההצהרות ורמתן לטווח גילאים, יכולות ונושאים מתמטיים.
לפעילות מצורפות דוגמאות לכרטיסי הצהרה, ותבנית ריקה להכנת כרטיסים אחרים (קובץ word).

לקובץ הפעילות.

opening125 pic3

הפעילות פותחה על בסיס רעיון מתוך teaching children mathematics | Vol. 21

Read 1031 times