מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

חיסור שברים פשוטים ע"י פריטה (מכתבי אהבה)

חידה שעל מנת לפתרה יש לפתור תרגילי חיסור בשברים פשוטים תוך שימוש במכנה משותף ופריטה.

קישור לפעילות

Read 855 times