מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: שיפור ההוראה על ידי ראיונות קצרים

Improving Instruction through Brief Interviews

Donald M. Peck, Stanley M. Jencks, and Michael L. Connell

למאמר בעברית / بالعربية

 

פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Arithmetic Teacher, Vol. 37, No. 3, November 1989, pp. 15-17

תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

Read 90582 times