מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: הראיון ככלי אבחוני - סדרת שאלות איבחוניות המסייעות למורה להעריך ולהבין תפיסות מוטעות של תלמידי כיתה ג' המתקשים בפעולות כפל

Interviews as RtI Tools

Thomas E. Hodges, Terry D. Rose, and April D. Hicks

כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג סדרת שאלות מאבחנות לאיתור תפיסות שגויות בפעולת הכפל. מתוארים ראיונות שהועברו לשלושה ילדי כתה ג', המתקשים בכפל. תשובות התלמידים והשיחות המתפתחות איתם, מובילות להבנת החוזקות והחולשות של כל אחד מהם לצד הצעות להמשך טיפול.

למאמר בעברית / بالعربية / מצגת מלווה למאמר


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics, August 2012 Vol. 19 (1), pp. 30-36

תרגום: ד"ר רונית אלין

Read 121595 times