מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: קישור ההוראה לחשיבה של התלמידים

Connecting Instructional Practice to Student Thinking

Patricia F. Campbell

כמה מילים על המאמר:

האסטרטגיות שבהן משתמשים ילדים בבואם לפתור בעיות, הן הגיוניות וניתנות להבנה כאשר מפרשים אותן במונחי החשיבה של ילדים ובמונחי רמת ההבנה העכשווית של הילדים. האתגר שמורים עומדים בפניו באופן קבוע, הוא כיצד להשתמש בהבנה הראשונית של ילדים כדי לתמוך בהתפתחות המתמטית המתמשכת שלהם. ההוראה חייבת להתבסס על הרעיונות הקיימים אצל הילדים, כדי שהילדים יבנו באופן הדרגתי הבנה מתקדמת יותר ובו זמנית יראו את המתמטיקה כ"בעלת היגיון". כאשר מורים חושבים יותר לעומק על האופן שבו ילדים מבינים ו"בונים" משמעויות מתמטיות, הם יכולים לעשות החלטות בקשר להוראה שלהם ולארגן את הכיתה שלהם באופנים תומכים ומעודדים למידה מתמטית משמעותית יותר, המתבטאים בעליה ניכרת בהישגי התלמידים. בנוסף על כך, הוראה להבנה מניבה צמיחה של ילדים בכל רמות היכולת.

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol. 4 No.2, Oct. 1997, pp. 106-110

תרגום: ברכה סגליס

Read 84722 times