מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: לקראת רהיטות חישובית בכפל וחילוק של מספרים רב-ספרתיים

Toward Computational Fluency in Multidigit Multiplication and Division

Karen C. Fuson

כמה מילים על המאמר:

מחקר אשר דן בנושא הרהיטות החישובית בתחומי הכפל והחילוק והרכישה של מיומנויות לפתרון בעיות. מובאים קטעים שונים המדגימים את האפשרות של הבנת שיטות חישוב שונות והערכה של המגוון הרחב של אלגוריתמים אפשריים.

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol. 9 No. 6, February 2003, pp. 300-305

תרגום: ברכה סגליס

Read 60583 times