מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: פיתוח "סימני דרך" בשברים

Establishing Fraction Benchmarks

Barbara J. Reys, OK-Kyeong Kim, and Jennifer M. Bay

למאמר בעברית / بالعربية


פרטים נוספים:

מתוך: Mathematics Teaching in the Middle School, Vol. 4 No. 8, May 1999, pp. 530-532

תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

Read 52357 times