מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: שיחות על שברים עם צורות הפלא

Communicating about Fractions with Pattern Blocks

Janet H. Caldwell

למאמר בעברית


פרטים נוספים:

מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol 2, No. 3, November 1995, pp. 156-161

תרגום: ברכה סגליס

Read 56306 times