מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

הראיון ככלי אבחוני (מצגת מלווה למאמר)

מצגת מסכמת של מאמר "הראיון ככלי אבחוני". המאמר מציג את הראיון ככלי להערכה. במאמר סדרת שאלות מאבחנות לאיתור תפיסות שגויות בפעולת הכפל שנשאלו בראיונות של ילדים בכיתה ג. המאמר מדגים כיצד תשובות התלמידים והשיחות המתפתחות איתם, מובילות להבנת החוזקות והחולשות של כל אחד מהם לצד הצעות להמשך טיפול.

למצגת

Read 251 times