מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן משימות לתלמידים מתקשים - כיתה ו

אוגדן משימות לתלמידים מתקשים במתמטיקה בכיתה ו בנושאים: שברים פשוטים ומספרים עשרוניים, אחוזים, יחס, מספרים ופעולות, גופים, מדידות וחקר נתונים.
מטרתן העיקרית של המשימות היא לשמש לאבחון שגיאות ותפיסות מוטעות של התלמידים, וכמקור למידע על דרכי הפתרון והחשיבה שלהם בנושאים המתמטיים השונים. בנוסף הן יכולות לשמש גם למטרות הוראה-למידה. המשימות נועדו להעברה בראיון אישי או בקבוצה קטנה, כשהכוונה שהתלמידים יענו בעיקר בעל פה וינמקו את תשובותיהם, תוך ניהול שיחה ודיון עם המורה. בכל נושא מופיעים קודם דפי המשימות, ואחר כך הערות למורה – כלליות וספציפיות למשימות השונות.

קישור לאוגדן בעבריתبالعربية

Read 32223 times