מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

קופסאות בריחה ליום העצמאות

israel 162325 640ערכת קופסאות בריחה לכבוד יום העצמאות של מדינת ישראל.
הערכה סוקרת נקודות בהיסטוריה של מדינת ישראל באופן המאפשר התייחסות לנושאים מתמטיים שונים בתכנית הלימודים במתמטיקה בחינוך היסודי (כיתות א'-ו').
הנושאים אינם תלויים בתאריך העברת הפעילות ובגיל המדינה.

 לפעילות בעברית

Read 7622 times