מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספרי הרשאד

פעילות חקר להכרת מספרי הרשאד. מספר הרשאד הוא מספר שלם המתחלק בסכום ספרותיו.

לפעילות

Read 1390 times