מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף תרגול 3 (כיתה ו)

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: גובה במשולשים, תרגילי חיבור וכפל וחישוב ממוצע חשבוני.

לדף בעבריתبالعربية

Read 210 times