מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף תרגול 8 (כיתה ו)

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: חיבור, חיסור וכפל בתחום המאה והאלף, חוק הפילוג; אומדן והשוואה של שברים פשוטים; שאלות מילוליות בנושא כפל וחיבור.

לדף בעבריתبالعربية

Read 221 times