מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף תרגול 9 (כיתה ו)

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: שבר פשוט כחלק של שלם, חישוב היקף, חוקי התחלקות של מספרים שלמים, כפל וחוש למספרים, והיקף.

לדף בעבריתبالعربية

Read 256 times