מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף תרגול 10 (כיתה ו)

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: כפל וחילוק בתחום האלף, צמצום והרחבת שברים פשוטים, חיבור והשוואת שברים עשרוניים, והמרת שברים עשרוניים לפשוטים.

לדף בעבריתبالعربية

Read 481 times