מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף תרגול 12 (כיתה ו)

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: חיבור וכפל שברים פשוטים ושלמים במשוואות פשוטות; שאלות מילוליות העוסקות בחישוב ממוצע; השוואת שברים עשרוניים; חישוב והשוואת שטחים.

לדף בעבריתبالعربية

Read 940 times