מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

הזזת מצולעים (פעילות עם יישומון)

shiftingיישומון דינאמי המדגים הזזה של מצולע על ציר הזזה. ניתן לבחון הזזה של מצולעים שונים. בנוסף ניתן לחקור את הטרנספורמציה תוך שינוי כיוון ההזזה ביחס למצולע.

 


עוד בנושא טרנספורמציות של מצולעים:

Read 543 times