מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

שיקוף מצולעים (פעילות עם יישומון)

reflectionיישומון דינאמי המדגים שיקוף של מצולע ביחס לישר שיקוף. ניתן לבחון שיקוף של מצולעים שונים. בנוסף ניתן לחקור את הטרנספורמציה תוך שינוי זווית קו שיקוף ומיקומו ביחס למצולע.

 


עוד בנושא טרנספורמציות של מצולעים:

Read 607 times