מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

המלצ"ה: לוגיקה וסדר

hamlaza10הפעילויות ביחידה זו עוסקות בנתונים וביחסים ביניהם. על התלמידים להסיק מסקנות לוגיות על סמך נתוני הבעיות. המסקנות מתבססות הן על הנתונים המוצגים בבעיות, והן על ידע כללי אודות זמן, הכרת לוח השנה וכך הלאה.

לפעילות בעברית / بالعربية

Read 1546 times