מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: כמו שעון - כיצד כלים למדידת זמן מתווכים פתרון בעיות וחושפים הבנה

Clock Work: How Tools for Time Mediate Problem Solving and Reveal Understanding
Darrell Earnest, University of Massachusetts, Amherst

כמה מילים על המאמר:
מאמר זה מדווח על הבנת נושא ה"זמן" בקרב תלמידי בית ספר יסודי, בהקשר של שימוש בעזרים ידניים נפוצים ומערכות סימון מוכרות . 72 תלמידים בכיתה ב' ו -72 תלמידים בכיתה ד' השתתפו בראיונות שנושאם פתרון בעיות, בהם נעשה שימוש בשעונים שונים. במאמר מוצגים חקרי מקרה תיאוריים של שלושה תלמידי כיתה ד. בחקרי מקרים אלה התלמידים הדגימו מיומנות במוסכמות הקשורות לנקודות ציון של המרות מספריות בין שעות ודקות וספירת סכומים של 5 כדי להתקדם בדקות בין מספרי השעון, אולם בפועל הדגימו התלמידים רק מיומנויות חלקיות בנוגע לקשר הבלתי נפרד בין שעות ודקות. לסיום, נידונות השלכות תאורטיות והשלכות הנוגעות לאופן בו מטופל ומועבר נושא הזמן במסגרת תכנית הלימוד.

למאמר בעברית


פרטים נוספים על המאמר:
מתוך: Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 48, No. 2, 191–223, 2017
תרגום: מיכל דביר

Read 740 times