מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

שברים במלבנים

פעילות בנושא מלבנים הלקוחה מהמדור "פותרי הבעיות" - "מספר חזק 2000", גיליון 25. על התלמיד להחליט מהו החלק הצבוע בכל מלבן ולהסביר את קביעתו.

מאת: ד"ר חנה לב-זמיר.

קישור לפעילות / לפתרון הבעיה

 

Read 672 times