מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: השפעת הוראה באמצעות מודלים מוחשיים על פתרון בעיות קומבינטוריות אצל תלמידי כיתה ה

מאת: ד"ר אביקם גזית וניצה חי.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 24.
מדור: מחקר שימושי


כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג מחקר בנושא קומבינטוריקה. מטרת המחקר המוצג במאמר היא לבדוק מהי ההשפעה של תהליך הוראה המשתמש במודלים ויזואליים-מוחשיים, על היכולת להתמודד עם מטלות קומבינטוריות שונות אצל תלמידים בכיתה ה.

קישור למאמר

Read 262 times