מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מהו שטח המשושה?

משימה בה צריך להציע מגוון דרכים לחישוב שטח משושה נתון ביחידות ריבועיות. הבעיה הלקוחה מהמדור "פותרי הבעיות" - "מספר חזק 2000", גיליון 24

מאת: ד"ר חנה לב-זמיר.

קישור לפעילות / לפתרון הבעיה

 

Read 256 times