מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: מה הסיכויים? התנסות כאמצעי רב עצמה להבנה משמעותית בהסתברות

מאת: ד"ר אביקם גזית.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 23.
מדור: דיווחים מהשטח


כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג שלוש בעיות לא שגרתיות - אתגרי חשיבה בתחום ההסתברות ואת הדרכים להתמודד עם פתרונן. שלוש הבעיות מזמנות פעילויות למידה חוויתיות ומאתגרות, המאפשרות הטמעת עקרונות ההסתברות באורח אינטואיטיבי, כבסיס להוראה פורמלית בהמשך.

קישור למאמר

Read 191 times