מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אורחים לארוחת הערב

חידה הלקוחה מהמדור "פותרי הבעיות" - "מספר חזק 2000", גיליון 23

מאת: ד"ר אביקם גזית.

קישור לפעילות / לפתרון הבעיה

Read 230 times